Espectacles i Conferències (Xerrades i conferències)

Abans d'inscriure't

Abans de fer una inscripció en línia has de saber que la inscripció és nominal. Amb les teves dades no pots inscriure a una altra persona. Cada persona ha d'estar donada d'alta al sistema amb un DNI propi i un correu electrònic propi. Les inscripcions infantils s'han de fer a nom de l'adult , mai a nom de l'infant. Per qualsevol dubte o consulta truca al 93 256 33 88.

No tenen inscripció on-line

Tallers infantils i familiars: les inscripcions es fan presencialment a nom del pare/ mare o tutor i no disposen de subvenció per a aturats És indispensable que el pare/ mare o tutor del/ la menor emplenin un document, mitjançant el qual cedeixen el tractament de les seves dades, així com l'acceptació o no dels seus drets d'imatge. En el cas dels tallers familiars, les inscripcions preveuen la participació d’un adult i com a màxim dos infants al seu càrrec. Aturats: les inscripcions amb subvenció per a aturats solament es poden fer presencialment i durant el període d’inscripcions.

Normativa de canvis i devolucions

Per rebre la devolució voluntària de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa presencialment o per correu electrònic, com a data màxima, 7 dies naturals després de la primera sessió, o just abans d'iniciar-se’n la segona, independentment de si heu assistit a la primera sessió o no. Un cop transcorregut aquest període de temps, ja no es retornarà per cap motiu l’import del taller.


Xarxa de Centres Cívics

Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
QSL, SERVEIS CULTURALS | Bruc, 88. 1 er. 08009 Barcelona
qsl@qsl.cat

Centre Cívic
CENTRE CÍVIC TEIXONERA

Arenys, 75
08035 Barcelona
932563388
ccteixonera@qsl.cat